พักพิง...ที่พิงพัก(9)

บอร์ด ความรัก,พักพิงที่พิงพัก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย ทินภัทร สำเร็จงาน9พิง...ที่รักเธออยู่กับฉันตลอดเวลาที่รักในวันที่หม่นเศร้าโลกเงียบเหงาหัวใจอันหดหู่กลับมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่รักขอบคุณที่รู้จักกันขอบคุณที่ดูแลหัวใจกันและกันเธอที่รักขอบคุณที่รักกัน....................พักเอง