พักพิง...ที่พิงพัก(2)

บอร์ด ความรัก,พักพิงที่พิงพัก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย ทินภัทร สำเร็จงาน2จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เธอที่รัก                        ทุกคนล้วนผ่านการเดินทางที่ยาวนาน  มีปัญหาให้ขบคิดแก้ไข  มีสิ่งเลวร้ายที่ฝังแน่นติดตรึงในส่วนลึกของจิตใจ  ในทางตรงกันข้ามก็มีสิ่งดีๆ ที่ผ่านมาให้สดชื่นเจริญใจปะปนแทรกซ้อนอยู่เช่นกัน                        ขึ้นอยู่ที่ว่าเธอจะหยิบฉวยสิ่งใดมาปรับใช้และดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น                        วันใหม่ของสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  ไม่มีใครล้มพังพาบอย่างสิ้นเชิงหรอก  ดูนั่นซี        ดวงตะวันมักจะโผล่มาสวัสดีทุกเช้า ทุกเช้า  กี่วัน กี่เดือน กี่ปี  ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย  ท่ามกลางอากาศเหน็บหนาว  หรือผ่าวร้อน  พรุ่งนี้ยังมีแสงตะวันอยู่มิหาย                        เธอก็เฉกเช่นเดียวกัน  พรุ่งนี้ยังมีแสงในใจใสสว่างอยู่เสมอ                                                                                                พักเอง