...8เหนื่อย....

บอร์ด ความรัก,เหนื่อย ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส...8เหนื่อย....1.มิตรภาพ...ไม่เหนื่อยผิดใจกัน...”เหนื่อย”2.จริงใจ...ไม่เหนื่อยเสแสร้ง...”เหนื่อย”3.สร้างมิตร...ไม่เหนื่อยสร้างศัตรู...”เหนื่อย”4.เอื้ออาทร...ไม่เหนื่อยเห็นแก่ตัว...”เหนื่อย”5.ตรงไปตรงมา...ไม่เหนื่อยซับซ้อน...”เหนื่อย”6.ยิ้มง่าย...ไม่เหนื่อยโกรธง่าย...”เหนื่อย”7.ตามหน้าที่...ไม่เหนื่อยเอาหน้า...”เหนื่อย”8.เจ็บกาย...ไม่เหนื่อยเจ็บใจ...”เหนื่อย”“ตาเฒ่า”